Sinds 2007 is het mogelijk om een fysiotherapeut te bezoeken zonder verwijsbrief van de huisarts; de fysiotherapeut is vervolgens in staat om te bepalen of de klachten daadwerkelijk binnen zijn of haar domein vallen of dat er een doorverwijzing naar huisarts of specialist dient plaats te vinden.

De fysiotherapeut bespreekt met u het probleem, doet een lichamelijk onderzoek en bespreekt met u het behandelplan. Het is altijd de patiënt die verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen genezing. De fysiotherapeut ondersteunt en begeleidt in dit proces.